​​​​​​​ 

 
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
          
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisliklerinin görevleri;

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
 
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;

 

  • Odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması, 
  • Odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılması
  • Etnobotanik özellikleri,
  • Kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırma yapmak,
  • Envanter metotlarının ortaya konulması 
  • Islahı, yetiştirme ve rehabilitasyon teknikleri,
  • Sosyo-ekonomik etkileri ile ormanların sunduğu hizmetler konularında yapılacak araştırmalarda ilgili başmühendisliklerle işbirliği yapmak,
  • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak
olarak belirlenmiştir.   
 
Tamamlanan Projeler

 

Devam Eden Projeler

 

Personel 


A. Haluk Türker.jpg​​  Dr. A.Haluk TÜRKER​

Orman Yüksek Mühendisi 


                                   Başmühendis V.

​​
 

 
 
Cihangir DOĞAN 

OrmanYüksek Mühendisi                    


   


 Araştırmacı
 
      
​​​​​
​​