​ 

 
Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği
 

 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisliklerinin görevleri;

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
 
 
Orman Amenajmanı ve Hasılatı  Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Planlama yöntemleri,

  • Orman envanteri ve hâsılatı,

  • Büyüme modellemesi,

  • Karbon envanteri konularında araştırmalar yapmak,

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak 

 olarak belirlenmiştir.  

 

 
Tamamlanan Projeler
   
 
Devam Eden Projeler

 

Personel 

 
 
 
Celal TAŞDEMİR
 
 
Orman Yüksek Mühendisi
 
 
Başmühendis V.

 

​​