​​   
 
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri;

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
 
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;  
 • Türlerin ekolojik istekleri

 • Bitki beslenmesi,

 • Eko-fizyoloji,

 • Toprak biyolojisi,

 • Toprak ıslahı,

 • Erozyon ve çığ kontrolü,

 • Mera ıslahı,

 • Havza amenajmanı,

 • Havza ve orman hidrolojisi,

 • Atmosferik kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri konularında araştırmalar yapmak,

 • Talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak ,

 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 
olarak belirlenmiştir.   
 
 
 
Tamamlanan Projeler
 
 
  
 
Devam Eden Projeler
 • Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde Bazı Odun Dışı Bitki Türlerinin Potansiyel Dağılım Haritalaması​


Personel 
 
 
 
 
 
 
Orman Yüksek Mühendisi
 
 
 
Başmühendis
 
 

 

Meltem Kalay GÖKTEPE​

 

Orman Yüksek Mühendisi

 

 

Ara​ştırma​cı​

 

Özgeçmiş

 

 

​​ ​​​​​​​​​​​