Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisliklerinin görevleri;

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
 
 
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Başmühendisliğinin görevleri;  
 
  • Ormanlardaki biyotik ve abiyotik zararlıların belirlenmesi,

  • Biyolojisi ve ekolojisi ile koruma ve mücadele yöntemleri,

  • Av ve yaban hayatı,

  • Milli parklar ve diğer korunan alanlar konularında araştırmalar yapmak,

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.
 
 
 
Tamamlanan Projeler
  

 
Devam Eden Projeler
  • ​Sedir Kabukböceği, Orthotomicus tridentatus Eggers, 1921 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)’un Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki Biyolojisinin ve Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.Personel 
 
Fatih Aytar.jpg

  
Orman Yüksek
 Mühendisi
 
Başmühendis

 

​ ​​​​​​