​ 

 
Orman Yangınları ve Araştırmaları Başmühendisliği
 

 

 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisliklerinin görevleri;

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
 
Orman Yangınları ve Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri; 
 
  •  Orman yangınlarının nedenleri ile önleme ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi
  •    Yangın davranış modellemesi
  •    Yangın riski, tehlikesi ve bunları etkileyen faktörler,
  •  Orman yangınları yönetimi, güvenliği,
  •    Yangına dirençli orman kurulması,
  •    Yangın sonrası restorasyon konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak,
  •    Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,
 olarak belirlenmiştir. 
 ​

 
 
Tamamlanan Projeler
   
 
Devam Eden Projeler
 
 
 
 
Personel
 


 sedat.png    ​Dr. Sedat TÜFEKÇİ


Orman Yüksek Mühendisi
    

  ​Başmühendis Vekili

  
​​​