Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
          
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisliklerinin görevleri;
 
17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
  
  Silvikültür ve Orman Botaniği Başmühendisliğinin görevleri;
  • Ormanların gençleştirilmesi ve bakımı 

  • Orman botaniği 

  • Bitki sosyolojisi konularında araştırmalar yapmak 

  • Arboretum ve herbaryum çalışmalarını yürütmek 

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 olarak belirlenmektedir. 
 
 
 
Tamamlanan Projeler
 
Devam Eden Projeler

Personel 


 

Alparslan1.jpg   Alparslan ABBAK

 

 

Orman Yüksek Mühendis

 

 

Başmühendis V.

 

 

Özgeçmiş

 
 
​​​​​​