Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı  Araştırmaları Başmühendisliği
 
          
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisliklerinin görevleri;
 
17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır. 
  
  Tohum , Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Başmühendisliğinin görevleri;  
 • Tohumla ilgili araştırmalar yapmak

 • Orijin denemeler

 • Döl denemeleri

 • Klon denemelerini kurmak

 • Ağaçlandırma

 • Fidan yetiştirme teknikleri

 • Fizyoloji, biyoteknoloji ve moleküler düzeyde çalışmaları yürütmek

 • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak; 

olarak belirlenmiştir. 
  
 
 
Tamamlanan Projeler

  

 
Devam Eden Projeler
 • Okaliptüs Melez Klon (Eucalyptus camaldulensis Dehn. X E. Grandis W.Hill ex Maiden) Denemesi 

 • Eucalyptus camaldulensis Dehn. Mukayese Klon Denemeleri

 • Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ve Dağ Kekiğinin (Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart) In Vitro Rejenerasyon Olanaklarının Araştırılması ( Yayınlanma Sürecinde)

 • Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0–400 m.) Kızılçam (P. brutia Ten.) Döl Denemeleri  ( Orman Ağaçları ve Toh. Isl. AE Ortak Proje )

 • Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401–800 m.) Kızılçam (P. brutia Ten.) Döl Denemeleri ( Orman Ağaçları ve Toh. Isl. AE Ortak Proje )

 • Doğu Akdeniz Bölgesi Fıstıkçamı Orijin Denemeleri (Ege OAE Ortak Proje )

 • Karaçam (Pinus nigra Ten.) Orijin Denemesi (İç  Anadolu OAE Ortak Proje )

 • Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemesi ( Batı Akdeniz OAE Ortak Proje )

 Personel
 
 
 
 
 
 
 
 
Orman Yüksek
Mühendisi
 
 
 
Başmühendis
 
 
 
 
 
 
​​​​