Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 
 
 anabina.JPG
 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ilk kez 1967 yılında, Tarsus Okaliptüs Araştırma  İstasyonu adıyla çalışmalara başlamıştır. Orman Bakanlığı tarafından 1976 yılında ismi "Tarsus Okaliptüs Araştırma Bölge Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.
 

Bakanlığımızda 1992 yılındaki yeni yapılanma ile ismi tekrar değiştirilerek bölgesel bir kuruluş olmuş ve "Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü" adını almıştır. Araştırma Müdürlüğümüz; 2011 yılında "Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" ismini  alarak yeni kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kuruluş olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'na bağlanmıştır. Enstitümüz halen,  2018 yılında  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın birleşmesi sonucu,  Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel  Müdürlüğü, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Müdürlüğümüzde genel bütçe kullanılmaktadır.

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet idare binası (konferans salonlu), 2 adet başmühendislik ve laboratuar (genetik ve toprak laboratuarı) binası, 1 adet çok amaçlı bina, 1 adet eğitim merkezi binası, 1 adet sera, 1 adet araştırma fidanlığı, 1 adet garaj ve ambar binası bulunmaktadır.
 
 
                         Konferans Salonu                                                            Çok Amaçlı Bina     
 
konfers.JPG cokamac.JPG

Konferans salonumuz; 100 kişilik olup, her türlü modern sunum ve ses cihazı ile donatılmıştır.
 
                            Laboratuar                                                                        Cam Sera
L1.jpg s1.jpg

Genetik laboratuarımızda; genetik çeşitlilik araştırmalarında kullanılan izoenzim analizleri, doku kültürü çalışmaları, çimlenme deneyleri ve ayrıca aromatik bitkilerin (okaliptüs, defne, kekik, biberiye ) uçucu yağ analizleri ve üretimi yapılmaktadır.  

Ayrıca 2017 yılının Aralık ayında ;

Rhegma Gölünden Bataklığa, Bataklıktan Okaliptüs Ormanına Dönüşümün Ekolojik Öyküsünü Anlatan Okaliptüs Müzesinin,  bölgemizde yoğun olarak üretimi yapılan odun dışı orman ürünlerinin sergilendiği Odun Dışı Orman Ürünleri Odasının, vejetasyon ve tür zenginliğini kayıt altına almayı hedeflediğimiz HerbaryumEkoloji, Hasılat , Dendrokronoloji, Entomoloji odalarının ve canları pahasına bu ülke toprağı için kendilerini feda eden tüm Demokrasi Şehitleri Anısına, Enstitü Müdürlüğümüz personeli tarafından yapılan çeşmemizin açılışları yapıldı.  

OKALİPTÜS MÜZESİ BİNAMIZ 

                                Giriş Bölümü                                                  Odun Dışı Orman ürünleri Odasısalon1.JPGodundis.JPG

                           Okaliptüs Müzesi                                                             Hasılat Odasımuze.JPGhasilat.JPG

                               Ekoloji Odası                                                                  Herbaryumekolo.JPGherbar.JPG

                     Dendrokronoloji Odası                                                      Entomoloji Odasıdendro.JPG ento.JPG  

                                                             Demokrasi Şehitleri Çeşmesi 

 
cesme2.JPG
 
Görevlerimiz :
  • Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
  • Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamul ya da yarı mamul olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
  • Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
  • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Araştırma mastır planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
  • Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak 
        Araştırma Müdürlüğümüzün görev alanı Mersin,    Adana, ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlükleri ile Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarıdır.