03.04.2022
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Düzenlenen Silvikültür Eğitimine Katılım Sağladık

Uygulamalı Silvikültür Tatbikatına Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Silvikültür Şube Müdürü Dr. Hakan Keleş, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mustafa Albayrak Başmühendisler Dr. Celal TAŞDEMİR ve Alparslan ABBAK ve Orman İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımı ile Uygulamalı Silvikültür Tatbikatları tamamlanmıştır.

Tatbikatlarda; Doğal ve Yapay Gençleştirme, Gençlik ve Kültür Bakımı, Gövde kalitesi ve Meyve verimine yönelik Budama, Sıklık Bakımı, İlkaralama Bakımı, Ormanların rehabilitasyonu ve Silvikültürel Etanın tespiti ve belirlenen silvikültürel eta'nın ormana uygulanması konularına yer verilmiştir.

Silvikültürel uygulamaların teknik ve esasları anlatılarak, dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara aktarılmış ve her silvikültürel faaliyet için örnek uygulamalar gösterilmiştir. Daha sonra anlatılan silvikültürel teknik ve esasları doğrultusunda, her faaliyet için katılımcıların bizzat uygulama yapması sağlanmıştır. Yapılan silvikültürel uygulamalar tüm teknik heyetin katılımıyla tek tek irdelenerek, değerlendirilmiştir. Araştırma Enstitüsü olarak mevcut silvikültürel uygulamalar hakkında bilgi sahip olunurken, ilgili konulara yönelik mevcut bilimsel çalışmaların sonuçları da eğitimcilerle paylaşılmıştır.​Yazdır