11.05.2022
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Toplantı Yapıldı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile araştırılması istenen konuların belirlenmesine yönelik toplantı 10.05.2022 tarihinde yapıldı. Toplantıya Enstitü Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlkay Günay,  Şube Müdürleri, Enstitü ve Bölge Müdürlüğü Başmühendisleri ve mühendisleri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda öncelikle 2021 yılında Kahramanmaraş OBM'nce araştırılması istenen konular ve nasıl cevaplandırıldığı hakkında bilgi verildi. Biten projelerin sonuçları, yeni alınan projelerin kapsam ve amaçları ve devam eden projelerin içeriği hakkında bilgi verilerek, araştırılması istenen yeni konular görüşüldü. Araştırılması istenen talep konuları tutanağa bağlandı.

Talep konularının cevaplandırılmasına yönelik Enstitümüzde izlenen yol hakkında uygulamacılara bilgi verilerek, yapılacak çalışmalarda Enstitü, Bölge Müdürlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi iş birliğinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılarak dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.​Yazdır