12.05.2022
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar VII. Bölge Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar VII. Bölge Müdürlüğü​ ile araştırılması istenen konuların belirlenmesine yönelik toplantı 12.05.2022 tarihinde; Enstitü Müdürü Abdulkadir YILDIZBAKAN, VII. Bölge Müdürü Yardımcısı Yavuz ARSLAN, Enstitü Müdür Yardımcısı Mustafa ALBAYRAK, Şube Müdürleri, Enstitü Başmühendis ve mühendislerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Toplantı, açılış konuşmaları ve Araştırma Müdürlüğümüz tanıtım sunumuyla devam etti. Sunumda devam eden, 2022 yılı itibariyle biten ve yeni alınan (2022 yılı) araştırma projeleri hakkında bilgi verilerek, biten projelerin sonuçları, yeni alınan projelerin kapsam ve amaçları ve devam eden projelerin içeriği hakkında bilgi verildi.

Enstitü Müdürü Abdulkadir YILDIZBAKAN talep edilen bütün konularda uygulayıcılara tam destek vereceklerini, Araştırma uzmanlarının imkânlar dâhilinde her türlü çabayı göstereceklerini ve yıl içinde gelecek olan tüm talepleri program dâhilinde değerlendirerek inceleme ya da teknik rapora bağlayacaklarını ve uygulamacı arkadaşların göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakaya teşekkür ederim" dedi.

Araştırılması istenen konularla ilgili olarak uygulamacılar ve araştırmacılar arasında gözlem, deneyim, konu ile ilgili yapılmış ve yapılacak araştırmalar kapsamında karşılıklı görüşmeler, fikir alışverişleri yapılarak araştırmaya konu edilen/edilecek talepler tutanağa bağlanarak toplantı sonlandırıldı.​Yazdır