13.05.2022
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Toplantı Yapıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile araştırılması istenen konuların belirlenmesine yönelik toplantı 13.05.2022 tarihinde; Enstitü Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Şube Müdürleri, Enstitü ve bölge müdürlüğünün Başmühendisleri ve mühendislerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Toplantı açılış konuşmalarından sonra, Araştırma Müdürlüğümüz devam eden, biten ve yeni alınan (2022 yılı) araştırma projeleri hakkında bilgi verilerek, biten projelerin sonuçları, yeni alınan projelerin kapsam ve amaçları ve devam eden projelerin içeriği hakkında bilgi verilerek araştırılması istenen yeni konular görüşüldü. Ayrıca 2021 yılında Mersin OBM'nce araştırılması istenen konular, yıl içerisinde gelen talepler ve bu taleplerin Enstitümüzce değerlendirilmesi konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.  

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman araştırmacı ve uygulayıcıların karşılıklı bilgi aktarımının gerekli olduğunu söyleyerek, Enstitü Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların bölge ve ülke ormancılığı için önemli olduğu, iklimsel değişikliğinin ormanlar üzerinde oluşturduğu değişikliklerinin iyi takip edilmesi gerektiği, bölge ormancılığımızla ilgili alınan kararlarda araştırmacıların tecrübeleri ve istişare edilmesinin hataları azaltacağını için önemli olduğu belirtti. Yeni alınan ve devam eden projelerde Bölge Müdürlüğü olarak üzerimize düşeni yapacağımızı ve olası aksaklıkların tarafımıza bildirilmesi hususlarını belirtti. 

Enstitü Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan iki yıldır süren pandemi sonrası yapılan toplantının ormancılığımıza hayırlar getirmesini diledi. Bölgelerden gelen talepleri uzmanlarca değerlendirerek, proje, inceleme ya da teknik rapora bağladıklarını ifade etti. Yıldızbakan, son yıllarda iklimsel değişimler ve artan orman yangınlarının ormanlar üzerindeki etkilerini minimize etmek, bölgemizdeki tali ürünlerin ekonomik ve potansiyeli ortaya koymak, bölge ormancılığının sorunlarına çözümler üretmek için Enstitü Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam ettiklerini, inovasyonla elde edilen bilgilerin uygulamacılarla paylaşılması, ormanda karşılaşılan sorunlarla daha kolay çözümler ve güven getireceğine inandığını belirtti.

Araştırılması istenen konularla ilgili olarak uygulamacılar ve araştırmacılar arasında gözlem, deneyim, konu ile ilgili yapılmış ve yapılacak araştırmalar kapsamında karşılıklı görüşmeler, fikir alışverişleri yapılarak araştırmaya konu edilen talepler tutanağa bağlandı.

​ Yazdır