17.05.2022
Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ile Toplantı Yapıldı

Enstitü Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ile araştırılması istenen konuların belirlenmesine yönelik toplantı, 17.05.2022 tarihinde uzaktan görüntülü toplantı sistemi (zoom) ile yapıldı. Toplantıya Enstitü Müdürümüz Abdulkadir Yıldızbakan, Ermenek Orman İşletme Müdürü Hakan Deniz, Araştırma Enstitüsünden Başmühendisler, Orman İşletme Şefleri ve Mühendisler katıldı.

Toplantı, açılış konuşmaları ve tanıtım sunumu sonrası, 2021 yılı itibariyle biten ve yeni alınan (2022 yılı) araştırma projeleri hakkında bilgi verilerek, biten projelerin sonuçları, yeni alınan projelerin kapsam ve amaçları ve devam eden projelerin içeriği hakkında bilgi verilerek araştırılması istenen yeni konular görüşüldü. Ayrıca yıl içerisinde gelen talepler ve bu taleplerin Enstitümüzce değerlendirilmesi konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Araştırılması istenen konularla ilgili olarak uygulamacılar ve araştırmacılar arasında gözlem, deneyim, konu ile ilgili yapılmış ve yapılacak araştırmalar kapsamında karşılıklı görüşmeler, fikir alış verişleri yapılarak araştırmaya konu edilen/edilecek talepler alınarak karşılıklı iyi niyet dilekleriyle toplantılara son verildi. ​Yazdır