​.......​
  
  
2012-2013 Yılı Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi (Icp Forest) Programı-Ağaçlarda Taç durumu ve Zarar Etmenleri Değerlendirme.pdf
  
2012-2013 Yılı Orman Ekosistemlerinin izlenmesi (Icp Forest) Programı-Taç Ve Hasar Durumu İncelemeleri İçin Bölgesel Deneti.pdf
  
Eastern Mediterranean Forestry Research Institute (DOA).pdf
  
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (DOA).pdf
  
Eucalyptus Grandis (W.Hill ex. Maiden) Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı.pdf
  
Türkiye’de Yayılış Gösteren Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Populasyonlarının Genetik Varyasyonu.pdf
  
Mersin Dümbelekdüzü Kesitinde Yükselti-İklim Kuşakları ile Orman Yetişme Yörelerinin Arazi Kullanım ve Ormancılık Yön.pdf
  
Okaliptüs Gal Arıları Leptocybe invasa ve Ophelimus maskelli (Hym. Eulophidae)’nin Eucalyptus grandis ile E. camaldulensis.pdf
  
Okaliptüs Melez Klon (Eucalyptus camaldulensis Dehn. X E. grandis W.Hill ex Maiden) Denemesi.pdf
  
Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici Karmaşıklık Yöntemiyle Değerlendirilmesi.pdf
  
Tarsus Kadıncık Havzası’ndaki Toprak Koruma Amaçlı Sedir ve Karaçam Ağaçlandırmalarının Toprak Islahına   Etkisi ve Yetişme.pdf
  
Yarı Kurak Alanların  Mikorizalı Meşe Fidanları ile Ağaçlandırılmasının Fidan Gelişmesi ve Tutma.pdf
  
Okaliptüs Yetiştiriciliği.pdf
  
Kekik Yetiştiriciliği.pdf