​.......​
  
  
Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Köylerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Orman Kaynaklarıyla İlişkileri.pdf
  
Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli Cehennemdere Vadisi Örneği.pdf
  
Akdeniz Orman Alanları, Bugünkü Durum ve Gelecekte Beklenenler.pdf
  
Akdeniz Ormancılığı Açısından Mersin İli, Tarsus İlçesi Bazı Orman Köylerindeki Sosyo-Ekonomik Yapı ve Ormancılık Faaliyetl.pdf
  
R’WOT Tekniği Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması.pdf
  
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Bilimsel Yayınlarının Özetleri (1967-2006).pdf
  
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik İş Doyumu Araştırması.pdf
  
DOA- Okaliptus Sempozyumu Bildiriler Kitabı.pdf
  
YARDOP Tesislerinin Araştırılması (İnceleme Raporu).pdf
  
2011 Uluslararası Akdeniz Yılı Kapsamında I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı.pdf
  
A comparative study on activity selection with multicriteria decision-making techniques in ecotourism planning.pdf
  
İzmir İlindeki Ormanların Fonksiyonlarına Yönelik Talep ve Beklentiler.pdf
  
Yardop sahalarının seçim kriterleri ve dikilecek uygun türlerin belirlenmesi.pdf