​.......​
  
  
Eucalyptus grandis (W. Hıll Ex. Maıden) Ağaçlandırmalarında Hacım ve Kuru Madde Hasılatı.pdf
  
Tarsus Kadıncık Havzası’ndaki Toprak Koruma Amaçlı Sedir (Cedrus libanı A. Rich.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Ağaçlandırmalarının Toprak Islahına Etkisi ve Yetişme Ortamı Özellikleri ile İlişkileri.pdf
  
Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Yoğun Olarak Üretimi Yapılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yaş-Kuru ağırlık Oranlarının Belirlenmesi.pdf
  
Kızılçam ve Karaçamın Üretim İşlerinde Birim Zaman Analizi.pdf
  
Fidanlıkta Kök Kesimi ve Tepe Budamasının Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri ve Dikim Başarısına Etkisi.pdf
  
Mersin İlindeki Orman Yangınlarının Başlangıç Noktalarına Göre Mekânsal Analizi.pdf