​.......​
  
  
Mersin Kenti Kuzeyindeki Havzalarda Yükselti-İklim Kuşakları ile Orman Yetişme Yörelerinin Arazi Kullanım ve Ormancılık Yön.pdf
  
Doğu Akdeniz Bölgesi Biberiyelerinin (Rosmarinus officinalis L.) Gen Kaynaklarının Koruması ve Klon Seçimi.pdf
  
Mersin ve Adana Yöresindeki Doğal Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Populasyonlarının Tespiti ve Uçucu Yağ Verim ve Bile.pdf
  
Defne (Laurus nobilis L.) Alanlarında En Uygun Yaprak İşletme Şekli ve Maliyetinin Belirlenmesi (Tarsus Örneği).pdf
  
Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi Cehennemdere Vadisi Örneği.pdf
  
Katılımcı Yaklaşımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon M.pdf
  
Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarının Koşul, Olanak ve Darboğazları OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarını.pdf
  
Okaliptüslerde (E. camaldulensis ve E. grandis) Fenoloji Araştırmaları.pdf
  
Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim anında Verilen Gübre Çeşidi ve Dozunun Gelişme Üzerine Etkileri.pdf
  
Doğu Akdeniz Bölgesi Kekiklerinin (Origanum sp.) Kültüre Alınması ve Islahı.pdf
  
Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Köylerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Orman Kaynaklarıyla İlişkileri.pdf
  
Mersin İlinde Küresel Isınmaya Yönelik Düşünce, Bilgi ve Değerlerin Değerlendirilmesi.pdf
  
Bolkar Dağları Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Mikorizal Mantarların Tespiti ve Aşılama Uygulaması.pdf
  
Akdeniz Bölgesi Mukayese Populetumları Sonuçları.pdf
  
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Oryantasyon Populetumları Sonuçları.pdf
  
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Salisetumları Kuruluş Projesi.pdf
  
Bolkar Dağları Doğal Sedir (Cedrus libani A.Rich.) Populasyonlarında Genetik Çeşitlilik ve Gen Koruma ve Yönetim Alanlarını.pdf
  
Bolkar Dağları Doğal Sedir (Cedrus libani A.Rich.) Populasyonlarının İzoenzim Çeşitliliği.pdf
  
Adana İli Feke İlçesi Sedir Mantarı Toplayıcılarına Yönelik Sosyo-Ekonomik Çözümlemeler ve Yerel Bilginin Değerlendirilmesi.pdf
  
Toros (Lübnan) Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Sıklık Çağı Meşcerelerindeki Bakım Tedbirlerinin Belirlenmesi.pdf
  
Su ve Su Kaynakları Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar- Mersin İli, Cehennemdere Vadisinde Örneği.pdf
  
Çukurova Yöresinde Okaliptüs Plantasyonlarında Sulama Suyu Miktarı ve Sulama Aralığının Belirlenmesi.pdf
  
Okaliptüs Baltalıklarında Sürgün Seyreltme İşleminin Zamanı, Şiddeti ve Ekonomisi.pdf
  
Farklı Toplum Kesimlerinin Orman Yangınları Yönetimine Yönelik Bilgi, Görüş ve Deneyimlerinin Belirlenmesi, Mersin İli Örne.pdf
  
Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Yaban Keçisi Capra Aegagrus Erxleben 1777’nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı.pdf
  
Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici Karmaşıklık Yöntemiyle Değerlendirilmesi.pdf
  
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Bazı Yapraklı Türlerin Tohumla Üretilmesi.pdf
  
Doğu Akdeniz Bölgesinde Kızılçam Doğal Gençleştirme Alanlarına Atılacak Takviye Tohum Miktarının Belirlenmesi.pdf
  
Bolkar Dağları Doğal Kızılçamlarında (Pinus brutia Ten.) Genetik Çeşitlilik ve Gen Koruma ve Yönetim Alanlarının Belirlenme.pdf
  
Bolkar Dağları Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Populasyonlarının İzoenzim Çeşitliliği.pdf
  
1 - 30Sonraki